Effectief parti­ci­pa­tie­traject dijk­ver­ste­viging


20 december 2023

Ik wil het dagelijks bestuur graag complimenteren over het proactief te werk gaan door eerder met dit project te starten dan het HWBP het had ingepland. Onze fractie vroeg recentelijk in de commissie Waterveiligheid of het mogelijk is om sommige projecten naar voren te halen en wij worden op onze wenken bediend.

Verder willen wij graag een tip geven met betrekking tot het participatietraject dat voor Willemstad-Noordschans op poten zal worden gezet. Eerder deze maand lazen wij op de website Platform Overheid over een recent onderzoek naar verbeterpunten voor participatietrajecten. Daarin kwam een bevinding naar voren die voor Brabantse Delta ontzettend relevant is omdat hij specifiek gaat over dijkverbeteringen. Ik citeer hiervoor de heer Mensink van Public Mediation conflictbemiddeling: β€œβ€˜Een punt kwam steeds terug: partijen praatten langs elkaar heen, de discussie bleef abstract en het werd niet duidelijk wat nu eigenlijk het probleem was. Het hielp enorm om samen ter plekke te gaan kijken wat er aan de hand was. Toen dat voor iedereen duidelijk was geworden, lukte het om in gesprek te gaan over oplossingen.’” Einde citaat. Wij willen DB en ambtelijke organisatie op het hart drukken om met deze aanpak aan de slag te gaan. Wellicht kunnen we voor het project dijkverbetering Willemstad-Noordschans hiermee een participatietraject inluiden dat door alle partijen als succesvol wordt beleefd.