Er heerst woningnood... onder de dieren


19 mei 2021

Er heerst in Nederland woningnood, het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn.

De algemeen directeur van natuurmonumenten, sprak er dit jaar ook over. Een woningnood onder de dieren.

De mens heeft de afgelopen decennia steeds meer ruimte ingenomen voor haar industrie, woningen, infrastructuur en agrarisch gronden.

Er is een schrikbarend tekort aan leefgebieden waar dieren voedsel kunnen vinden, kunnen schuilen en een nest kunnen bouwen.

Hoe mooi is het dan om te lezen in de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) dat er meer bos aangeplant gaat worden. Inderdaad een goede strategie in de strijd tegen de klimaatverandering wat de Partij voor de Dieren betreft.

Hoe in en in triest is het dan om te lezen dat er voorgesteld wordt om rondom de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle en Gilze en Rijen tien windmolens te plaatsen boven nieuw te ontwikkelen loofbos.

In de concept REKS stond het er nog niet, maar in de definitieve REKS is het er toch ingeslopen.

Maar ja we moeten natuurlijk niet zeuren want ze komen toch immers niet in bestaande bosrijke coulisselandschappen en grotere Natura 2000 gebieden, nee dat landschap koesteren we.

Daar hebben alle dieren die zich vestigen in het nieuwe bos dus geen snars aan.

Hoe zou u het vinden als we in elke nieuwbouwwijk voor de mens 10 windmolens plaatsen? Nee, dat kan niet dan hebben we last van geluid en het is zo lelijk.

Terwijl windmolens levensbedreigend kunnen zijn voor vogels en vleermuizen.

Terwijl de dieren en natuur geen enkele energie verbruiken, maar wel altijd het onderspit delven voor onze menselijke behoeften.

En waarom moet er naast het aanplanten van bos er ook weer landgoederen bij komen in datzelfde bos en moet de recreatieve en toeristische aantrekkelijkheid van het gebied vergroot worden?

Geeft de natuur ons al niet genoeg? En zijn wij niet rupsje nooit genoeg?

Terwijl eén grote boom door schaduw en door verdamping van water, net zo goed koelt als 10 airco’s.

Nee die boom wordt gekapt voor de biomassa in de Amercentrale. Niet duurzaam en ongezond.

Voorzitter dit in algemene zin over de REKS, meer specifiek maken wij ons zorgen over de passage dat het zoekgebied ‘windenergie en energiehubs in het noorden’ bij Waalwijk mogelijk een waterkering van waterschap Brabantse Delta raakt. De heer von Meijenfeldt heeft hier ook al technische vragen over gesteld. U kon er nog geen antwoord op geven hoe dit uitpakt. Wel zouden wij graag van u vernemen mocht de situatie zich voordoen of u zich actief in wil inzetten tegen windturbines of zonneparken in en rondom het natuurgebied Westelijke Langstraat.

Interessant voor jou

Ambitie en scope moeten omhoog voor een circulair en klimaatneutraal waterschap

Lees verder

Jaarstukken laten zien dat er nog veel te verbeteren valt in Brabantse Delta

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer