In nood­za­kelijk collectief


Bijdrage over begroting Het Water­schapshuis (hWh)

7 februari 2024

Voorzitter,

U weet, geef die Ludo maar woorden, in plaats van cijfers, dus de volgende keer sta ik mijn plaatje in deze commissie financiën weer met enige opluchting aan collega Cynthia af. Die toch nog een cameo appearance maakte!

Goed.

Onze technische vragen zijn naar wens beantwoord, met name die over de Digitale Transformatie. Fijn om te lezen.

Ik krijg trouwens hele Louis Van Gaalse gedachten wanneer bij een hele commissie financien enkel en alleen de Partij voor de Dieren vragen stelt. Ben ik nou zo dom of zijn jullie zo slim?

Goed. Buiten die technische vragen vielen me nog een paar dingen op.

Allereerst spreekt uit de hele Waterschapshuis-begroting het gevoel, dat dit een halve begroting is. Allerlei zaken moeten nog verrekend worden, zijn nu onduidelijk, letterlijk onzegbaar. Een mens vraagt zich af of dat niet anders geregeld kan worden qua timing van verschijning. Is het soms een waterschapsbreed probleem dat wij ‘dingen niet afmaken’?

Wanneer de waterschapssbesturen – zoals de gemeenschappelijke regeling toch beoogt – meer in control moeten komen, verdienen wij een inzichtelijke, dus ontcijferbare begroting.

Brabantse Delta houdt - wijs wanneer we dealen met een halve begroting - alvast maar rekening met het aanpassen van onze kadernota, omdat deze later op de ambities van het Waterschapshuis, moet worden afgestemd. Maar de precieze ambities weten we blijkbaar niet.

Er moet zeker eerst onderhandeld worden over de cijfertjes.

Het zal allemaal wel weer niet zo gemakkelijk zijn, als ik me voorstel.

Dus ik keer snel terug naar de taal.

De bijgevoegde adviesnota is soms lastig leesbaar, wat naar mijn gevoel wat zegt over de mate van grip die een organisatie heeft over de materie. Als je een probleem niet in duidelijke taal kunt formuleren, kun je het ook niet krachtig aanpakken. Een gemeenschappelijke taal, zeker vanuit het management moet helder en concreet zijn, en niet troebel.

Eén voorbeeldje:

“Ook de kracht van samen werkt door; er wordt door waterschappen meer in noodzakelijk collectief naar hWh gekeken voor coördinatie en uitvoering van grote trajecten.”

‘Noodzakelijk collectief’ klinkt voor mij als ‘noodzakelijk kwaad’. Bovendien hoop ik dat we meer doen dan alleen kijken naar het hwH. Want uit zo’n woordje spreekt toch een beetje: los het maar voor ons op. Dan mag die eerder zo poëtisch omschreven kracht van samen toch nog wat harder doorwerken.

Voor nu geeft de Partij voor de Dieren dit Waterschapshuis-dossier het cijfer: 6.5. Dank u wel.