Kosten­toe­deling opti­ma­li­seren voor inwoners in plaats van gebouwd


Bijdrage over kosten­toe­de­lings­ver­or­dening 2024

25 juni 2023

Vanavond heeft het AB de mogelijkheid om de organisatie richting mee te geven over hoe wordt omgegaan met de bestuurlijke ruimte binnen de kostentoedelingssystematiek. Daarop vooruitlopend is er door het Adviesbureau Tauw al richting meegegeven aan het AB, dit bureau heeft namelijk als onderdeel van Onderzoek belastingstelsel 2025 een voorbeeld kostentoedeling doorberekend met de titel “Kostentoedeling geoptimaliseerd voor ongebouwd”. Lagere kosten voor ongebouwd staan in deze kostentoedelingssystematiek gelijk aan hogere kosten voor gebouwd, die toch al flink stijgen door de WOZ-waardeontwikkeling en die voor onze inwoners bovenop het ingezetenenaandeel komen. De Partij voor de Dieren vindt het niet zo fraai dat het scenario dat gericht is op het optimaliseren van de lasten voor ongebouwd eruit is gepikt door het adviesbureau om uit te werken. Samen met andere partijen vroegen wij tijdens de commissievergadering van 7 juni om juist een scenario door te berekenen waar de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk worden gehouden. Er is in die richting erg weinig ruimte, volgens de rekenmethode die ook in het verleden gehanteerd werd zou het ingezetenenaandeel uitkomen op 31,3% en het minimum mogelijke aandeel is 31%. Ik vraag mij bij dezen hardop af hoe het verzoek van de partijen die de kosten voor inwoners laag willen houden, toch zo geïnterpreteerd is dat er nu óók scenario’s met een ingezetenenaandeel van 33%, 35% en 40% zijn doorgerekend. Zo lijkt het bijna logisch om te kiezen voor 33 of 35% als redelijk midden, maar volgens onze eigen methodiek is het gepaste percentage dus 31,3%. En, zoals de PvdA terecht aankaartte in technische vragen: voor welke veroorzaker/vervuiler worden er nu de meeste kosten gemaakt? De Partij voor de Dieren pleit ervoor om het ingezetenenaandeel vast te stellen op 31% en om de kostentoedeling te optimaliseren voor inwoners in plaats van voor ongebouwd.

Daarnaast zouden wij graag opnieuw willen kijken naar de mogelijkheid om gebruik te maken van tariefdifferentiatie voor glasopstanden. Tijdens de commissievergadering hoorde ik mensen om mij heen roepen dat er in glasopstanden binnen ons gebied altijd maatregelen worden genomen om water op te vangen voor hergebruik. Het waterschap kan dit echter niet bevestigen, want heeft geen zicht op de maatregelen die glasopstanden hieromtrent nemen. Op welke grond beslissen wij dan om al dan niet gebruik te maken van de tariefdifferentiatie voor glasopstanden? De Partij voor de Dieren zou graag zien dat in het voorstel dat het DB gaat uitwerken voor de kostentoedeling serieus wordt gekeken naar de mogelijkheid tot tariefdifferentiatie voor glasopstanden, en dat dit wordt toegelicht met inhoudelijke argumenten die waar nodig onderbouwd worden met cijfers.

Als laatste wil ik reageren op de uitspraak van mevrouw de Regt, dat ook de natuur moet gaan betalen. Ik wil haar er even op wijzen dat geld niet daadwerkelijk aan bomen groeit.

Tot zover.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Het waterschap is een gesloten bastion

Lees verder

Eer de intentie van het GLB en de ecoregelingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer