Volop inves­teren in behoud en herstel van de biodi­ver­siteit


Bijdrage over jaar­stukken 2022

25 juni 2023

Het zal niemand verbazen. The times they are a-changin’ zong nog een tijdje door mijn hoofd na de vorige vergadering. Oud liedje, maar uit het verleden kun je leren.

Het klopt. De tijden zijn veranderd. Ook dit jaar hebben we alweer een droogtecrisis te pakken.

Bob Dylans protestlied roept de vraag op: zijn wij wel klaar voor deze veranderde tijd nu?

Misschien bieden de jaarstukken uit 2022 een aanknopingspunt.

In honderden pagina’s zocht ik naar een rode draad.

Ik denk die gevonden te hebben in de mensen die aan het woord komen. En ook… in de afwezigen.

Ons Programma Samenwerken moet het al een tijd zonder programmaregisseur doen.

Blijkbaar hebben we geen back-up.

Kan de portefeuillehouder beloven dat er snel een programmaregisseur samenwerken verschijnt?

Wie wel aan het woord komt, en hoe, is de directeur van SNB, Silvester Bombeeck. In zijn jaarverslag meldt hij dat er teveel nadruk op het klimaat ligt tegenwoordig. Een prikkelende stelling.

De hele afvalketen moet herontworpen worden, zegt hij. Aan de bron. Bombeeck erkent dat veranderende tijden om een heel andere benadering vragen.

Helaas slaat hij daarna aan het afwentelen. Er zou nieuwe wetgeving, én een pot met geld vanuit de overheid moeten komen. Minder moeilijke milieuwetgeving en meer engagement vanuit de samenleving. De Partij voor de Dieren vraagt zich af wat de SNB zélf doet om deze betrokkenheid te creëren.

Het beste bommetje dat Bombeeck dropt gaat over circulaire economie. De directeur durft uit te spreken dat investeringen in circulariteit niet altijd terugverdiend gaan worden.

Logisch. Circulariteit creëert intrinsieke waarde zonder verder uit te dijen, voor de aandeelhouders.

Ziet onze portefeuillehouder de nieuwe milieuwetgeving als een last of een kans voor SNB?

Een volgende interessant mens kwam ik tegen bij de NWB. Lidwin van Velden. Zij geeft terecht aan dat we de natuur nodig hebben in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Van Velden prijst de samenwerking van waterschappen met andere partijen om blauwgroene netwerken te realiseren, broodnodige verbindingsroutes voor planten en dieren. Geen papieren stappen dus maar werkelijke groenblauwe dooradering.

Graag besluit ik daarom met nog een sprekend citaat uit het jaarstuk van onze eigen NWB.

De teloorgang van natuur voltrekt zich in hoog tempo. Steeds sneller dreigen soorten uit te sterven, met alle nadelige gevolgen van dien.

Als we niet snel actie ondernemen, kunnen tot wel een miljoen soorten verdwijnen. Veel sectoren van onze economie zijn afhankelijk van de variatie aan planten, dieren en insecten in de wereld.

Voor toekomstige generaties is het dan ook cruciaal, dat we volop investeren in behoud en herstel van de biodiversiteit.


Ik zou graag horen of deze woorden op instemming van ons DB kunnen rekenen.

De Partij voor de Dieren onderschrijft ze in elk geval met hart en ziel, want ondanks de droogte komt het water in deze veranderde tijden al tot aan onze nek.

En we snappen allemaal…

wie niet wil verzuipen, is wijs als hij zwemt

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vivianiet niet inzetten voor productie van kunstmest

Lees verder

Het waterschap is een gesloten bastion

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer