Moeder natuur is onze beste ingenieur


24 maart 2021

‘’ Moeder natuur is onze beste ingenieur’, mijn hart maakte een sprongetje toen ik dit las in het Waterbeheerplan. Ik kan bijna niet anders dan vol lof zijn over het WBP.

Zeker als ik lees over

Erkenning dat de biologische toestand van de KRW-waterlichamen in het gebied van Brabantse Delta ontoereikend tot matig is.

Erkenning dat de bodemkwaliteit in Brabant niet optimaal is door een matige of slechte structuur, beperkt bodemleven en hoge concentraties fosfaat.

Erkenning dat klimaatverandering consequenties heeft voor het bodemsysteem.

En Erkenning dat sinds het ijkjaar 1995 de natuur in het Natuur Netwerk Brabant achteruit is gegaan.

Daarnaast lees ik over bewustwording, zo is er bewustwording dat de ontwikkeling van de natuur belangrijk is voor onder andere grondwateraanvulling en biodiversiteit. Wie zou nu nog durven te beweren dat de natuur en natuurontwikkeling geen taak van het waterschap zou zijn/of dat natuur de kerntaken bevordert dan wel ondersteunt.

Ook lees ik over Acceptatie dat een natuurlijk systeem ook overlast met zich mee kan brengen. Hopelijk houden we die gedachte met zijn allen vast. Zeker als het gaat over de dieren die in en om het water leven. Soms bekruipt mij het gevoel dat binnen ons bestuur gevonden wordt dat dieren zich maar aan onze kunstmatige grenzen moeten houden en dat we eigenlijk dieren willen die niet knagen, graven, poepen of doden althans niet op plekken waar wij dat niet wenselijk vinden en dat zijn er nogal wat.

Al met al complimenten, voor de ambtelijke organisatie en voor het Dagelijks Bestuur, die met dit beheerplan de bereidheid toont de noodzakelijke stappen te zetten.

Ook een oproep, voor wat betreft de Primaire keringen. Er staat dat keringen die niet voldoen aan de norm worden verbeterd, zodat ze in 2050 voldoen aan de norm; hierbij de aansporing om deze dan ook op een dusdanige manier te verstevigen dat ze tegen graafschade van bijvoorbeeld de muskusrat bestand zijn. Zie dit als een mooie meekoppelkans.

In het plan staat dat er duurzame visserijactiviteiten zijn die bijdragen aan de doelen van de KRW. In de beantwoording van onze technische vragen kwam hierop een nuance, door aan te geven dat deze activiteit geen afbreuk doet aan het halen van de KRW doelen. Dat is toch wel een verschil. Het zou het Dagelijks Bestuur sieren om deze zin te schrappen uit het WBP.

En of het werkelijk geen afbreuk zal doen daar denken wij anders over, maar dat terzijde.

Teleurstellend is de disclaimer op het einde met een verwijzing naar financiën en grondbeschikbaarheid. Wij willen er u op attenderen dat een disclaimer een eenzijdige verklaring is en in het algemeen niet voldoende is om aansprakelijkheid werkelijk te beperken of uit te sluiten.

Een disclaimer lost dus niets op en is niet nodig. U hebt uw taken uit te voeren, taken die u opgedragen zijn vanuit Europa, het Rijk en de Provincie. En u gaat uw gereedschapskist beter benutten zo lees ik, door onteigening niet meer te schuwen.

Kortom ga met volle vaart aan de slag.

Interessant voor jou

Breid discussie over participatie uit naar betrokkenheid

Lees verder

Oproep tot actieve participatie waterschap in energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer