Oproep tot actieve parti­ci­patie water­schap in ener­gie­tran­sitie


24 maart 2021

Wat valt er te zeggen en te besluiten over de RES, het waterschap faciliteert hier immers grotendeels in, ze is procesregisseur, adviseur, verbinder, vergunningverlener en aanjager van innovaties, maar de daadwerkelijke uitvoering ligt toch bij de gemeenten.

Toch valt er wel degelijk iets te vinden en te zeggen.

Zo staat er in de nota dat er zoekgebieden liggen nabij of in een zone van een waterkering. En dat het waterschap dergelijke zoekgebieden niet op voorhand uitsluit en over het mogelijk niet haalbaar zijn van deze projecten.

Wat ons betreft is dit iets te mager. Er moet ontzettend veel gedaan worden om voldoende duurzame energie te generen. Daar kunnen we als waterschap zelf ook meer aan doen dan alleen faciliteren.

Komen er bijvoorbeeld zonnepanelen op alle gebouwen van het waterschap?

Ik lees nu alleen over zoekgebieden nabij of in een zone van een waterkering. Maar hoe zit het met de rioolwaterzuiveringinstallaties, de RZWI’S . Kunnen en willen we daar zonnepanelen plaatsen?

En ook als is de Partij voor de Dieren niet dolenthousiast over windturbines, is onderzocht of deze op, RZWI’s geplaatst kunnen worden, zoals bijvoorbeeld bij de RZWI Nieuw Veer?

We spreken binnen het AB vaak over kostenreductie, maar is er voldoende nagedacht over welke revenuen wij uit wind – en zonne-energie kunnen halen? En zij wij bereid daar actief in te participeren? En hoe staan wij bijvoorbeeld tegenover aquathermie?

Misschien een goed onderwerp voor een debat.

Met als de stelling; het waterschap moet actief participeren in de energietransitie door middel van wind- , zonne -energie en aquathermie.

Interessant voor jou

Moeder natuur is onze beste ingenieur

Lees verder

Pharmafilters zijn sympathiek, maar druppel op de gloeiende plaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer