Nieuwe werkwijze: demo­cra­tisch en met oog voor parti­ci­patie


31 januari 2024

Ik maak me wat zorgen over een aantal punten, en wil deze graag uitspreken.

Punt 1 is de technische vragen. Slechts een kwart van de respondenten geeft dus aan dat 1 ronde technische vragen voldoende voor hen is, terwijl de helft van de respondenten aangeeft blij te zijn met 2 rondes technische vragen. Als pleitbezorger van politieke instrumenten om AB-leden te ondersteunen in hun werk wil ik hier nog eens de nadruk op leggen omdat ik vrees dat het misleidend is dat we eerst de lijst aan negatieve reacties op twee rondes van technische vragen hebben bekeken en daarna pas het taartdiagram.

Het tweede punt gaat over participatie. We hebben nu twee handjes vol insprekers gehad en lijken het meteen weer te willen inperken. Ik raad met klem af om dit te doen. Laat het aan de insprekers zélf om te bepalen waar zij willen inspreken, en hoe vaak. Naar mijn weten zijn er maximale spreektijden voor insprekers, daarmee kunnen we zorgen dat het niet de spuigaten uitloopt

Het derde en laatste punt gaat over parallelle sessies. Een minderheid is voor de invoering hiervan. Toch is er in deze sessie meerdere keren actief gestuurd op parallele sessies. Ik wil benadrukken dat het wel zo democratisch is om de meerderheid van de respondenten serieus te nemen en op dit moment niet toch naar parallele sessies te gaan kijken. Er is niets dat daar aanleiding toe geeft. Er zijn andere mogelijkheden die wel verkend zouden kunnen worden zoals een extra sessie voor thema’s, dit is door respondenten aangedragen maar was geen vraag in de enquete.

Tot zover.

Interessant voor jou

Herinnering waar de tweede en derde letter van VVD voor staan

Lees verder

Voorsorteren op de toekomst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer