Onderzoek kwijt­schelding naar 120%


23 november 2022

De Partij voor de Dieren heeft zich zonder aarzeling aangesloten bij de motie Kwijtschelding naar 120%. Daar wil ik graag bij aangeven dat de motie toen reeds op iBabs stond en dat ik om die reden niet in onderhandeling ben gegaan over de precieze woordkeuze. Ik ben het ermee eens dat de titel kan misleiden. Er is tekstueel zeker verbetering mogelijk.

Dan nu over de motie inhoudelijk. In gemeenteland is het al heel gebruikelijk om 120 of zelfs 130% van de bijstandsnorm te hanteren voor kwijtschelding en andere zaken. Wij zouden dit dan ook graag voor het waterschap onderzocht zien. Aanvullend zouden we graag twee smaken onderzocht en beschreven willen zien, namelijk één waarin naast inkomen ook eigen vermogen wordt meegenomen en één waarin dat niet wordt meegenomen. In deze motie wordt eigen vermogen namelijk niet genoemd, terwijl dat door gemeenten vaak wel wordt meegenomen. Het is belangrijk dat we straks precies weten welke mogelijkheden er zijn, zodat we een geïnformeerde keuze kunnen maken.

Dan wat betreft de belastingverordeningen zelf, in lijn met het vorige agendapunt stemmen wij hiertegen nu de motie m.b.t. de begroting hierop is geïmplementeerd.

Interessant voor jou

De Unie van Muskusratten

Lees verder

Op hoofdlijnen besturen = projecten aan DB mandateren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer