Rampzalig verloop verkie­zingen reken­ka­mer­com­missie


27 januari 2021

Collega’s, ik wil het toch ook even over integriteit hebben, want bij verkiezingen is niets zo belangrijk als integriteit. Toen het huidige AB en DB in 2019 begonnen aan hun termijn van vier jaar, buitelden bestuurders over elkaar heen om te laten zien hoe goed ze integriteit begrepen. Dus toen de rekenkamercommissie werd samengesteld, ging dat netjes volgens het boekje, met een aparte stemming voor beide posities die beschikbaar waren. En zoals al het geval was sinds het instellen van de rekenkamercommissie, waren het algemeen bestuur en de dijkgraaf het erover eens dat één positie zou worden bekleed door iemand uit een DB-partij, en één positie door iemand uit een niet-DB-partij. We waren immers een bestuur met principes. Zo geschiedde.

We zijn amper op de helft van onze bestuurstermijn. Ondanks een recente workshop over integriteit, lijken we als AB totaal de weg kwijt. Ik wil een korte terugblik bieden op hoe de verkiezing van een nieuw commissielid de afgelopen maanden verliep.

De stemprocedure ging de mist in, stembiljetten verdwenen, we hoorden het net al even. De procedure moest over worden gedaan, en uiteraard reageerde ons immer zo collegiale bestuur daar sportief op. Maar wat totaal ONBEGRIJPELIJK is, is dat in de mededeling van de dijkgraaf hierover, de uitslag van de eerste stemronde werd gedeeld. Hoe kan nu worden gegarandeerd dat er zonder last of ruggespraak is gestemd? Immers, iedereen wist hoe de kandidaten ervoor stonden, en dus ook hoe de stemming zou moeten veranderen om andere resultaten te verkrijgen. Er stond bovendien dat kandidaat één 14 stemmen had behaald, en in het lijstje van kandidaten was Ellen Putman kandidaat één. Dus had zij in de eerste ronde wél gewonnen en is er daarna anders gestemd, of was die uitslag misleidend geformuleerd?

Voorzitter, als dít de manier is waarop ons DB omgaat met een simpele opgave als stemmen voor een nieuw commissielid, dan houd ik mijn hart vast voor de enorme uitdagingen waar wij als waterschap de komende jaren voor staan.

De Partij voor de Dieren kan niet instemmen met de uitslag van de verkiezing en het verkwanselen van de principes waarop deze verkiezing gebaseerd had moeten zijn. We weten allemaal dat er in de rekenkamercommissie een lid moet zitten van een partij die NIET in het Dagelijks Bestuur zit, dat is sinds jaar en dag het geval. Ik concludeer dat de partijen die de meerderheid in het DB bezitten vanaf nu het door henzelf gevoerde beleid gaan toetsen en adviseren. En dat kan nooit tot een gedegen functionerende rekenkamercommissie leiden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Neem plantaardige producten op in assortiment bedrijfsrestaurant

Lees verder

Als je als gelijkwaardige partner behandeld wilt worden, moet je je ook zo gedragen. Beste beentje voor bij groenblauwe uitdagingen!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer