Rug recht houden; geen vervuilde grond en bagger in Plas Caron


21 december 2022

Voorzitter, ik herhaal graag de strekking van mijn bijdrage over Plas Caron eerder dit jaar: ik ben trots op het Dagelijks Bestuur dat zijn rug recht houdt in deze kwestie en hier duidelijk en standvastig over communiceert. De Partij voor de Dieren heeft nog steeds dezelfde zorgen over achteruitgang van de waterkwaliteit wanneer er van deze inferieure kwaliteit bagger en grond gebruik zou worden gemaakt voor de verondieping. We zijn bovendien blij om te horen dat er intensief gecontroleerd zal worden hoe de uitvoering plaatsvindt met de hogere kwaliteit bagger en grond, zodat het niet alsnog misgaat en de waterkwaliteit in gevaar komt.

Wel valt me erg op dat de partijen die zienswijzen hebben ingediend in de veronderstelling waren dat het waterschap op het volledige plan groen licht zou geven, en toen ik zelf voor het eerst hoorde over het plan in de commissie Watersystemen bekroop mij ook het gevoel dat het DB er zelf eigenlijk helemaal achterstond. Terwijl het DB zich toch erg doordrongen zou moeten zijn van het belang van de waterkwaliteit. Dus ik wil graag meegeven om hier in de toekomst scherper op te zijn en ook altijd duidelijk te communiceren dat het AB uiteindelijk beslist. Dit in het kader van verwachtingsmanagement richting onze partners.

Dat gezegd hebbende, de Partij voor de Dieren is blij met de aanpak die de laatste maanden is gekozen en indien er inderdaad een claim komt richting het waterschap zouden wij dat erg betreuren.

Interessant voor jou

Op hoofdlijnen besturen = projecten aan DB mandateren

Lees verder

De bever moet altijd welkom zijn, en koeien op keringen nooit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer