Schuw ontei­gening niet om NNB-doel­stel­lingen te halen


29 december 2020

In de beantwoording merkt u op dat op bestuurlijk niveau wordt bezien of met het huidige instrumentarium de NNB-doelstellingen gehaald kunnen worden, maar dit komt niet erg overtuigend over dat de NNB-doelstellingen ook daadwerkelijk volgens planning gehaald worden. Wij vragen ons af of in het huidige instrumentarium de mogelijkheid van onteigening is meegenomen en zo nee, bent u bereid om dit mee te nemen in de provinciale werkgroep dan wel op bestuurlijk niveau te bespreken?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Op naar een kostendekkende legesverordening

Lees verder

Neem plantaardige producten op in assortiment bedrijfsrestaurant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer