Voorkom afre­ken­cultuur binnen ambte­lijke orga­ni­satie water­schap


14 juli 2021

Voorzitter,

De fractie van de Partij voor de Dieren dankt de rekenkamercommissie voor het zorgvuldige rapport.

Naar aanleiding van dit rapport zijn er kritische vragen gesteld door mijn collega AB leden en dit mag, daarvoor zijn we er immers. Toch wil ik vandaag ook een ander geluid laten horen.

Overal worden fouten gemaakt, uiteraard is er een hele dure fout gemaakt en niet een verschrijving of een verkeerde datum. We staan er dan ook uitgebreid en serieus bij stil, in meerdere AB vergaderingen en commissies is het onderwerp al aan de orde geweest. En de organisatie pakt het goed op er wordt onderzoek naar gedaan, de rekenkamer komt met dit rapport met aanbevelingen, Rebel komt met oplossingsrichtingen.

Een van de kernwaarden van de Partij voor de Dieren is, naast duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid, mededogen. Misschien wel de belangrijkste kernwaarde van deze 4.

Ik wil dan benadrukken dat elke organisatie fouten moet kunnen maken, omdat anders het risico ontstaat dat er een afrekencultuur ontstaat. En deze kant willen wij als fractie niet op. Wij vinden het belangrijk dat er een open organisatiecultuur is of blijft gericht op actie.

Wij onderschrijven dan ook de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en de oplossingsrichtingen van het bureau Rebel en hebben vertrouwen in de toekomst en de wijze waarop geleerd wordt van de fouten en spreken ons vertrouwen uit naar de ambtelijke organisatie.

Tot zover voorzitter.

Interessant voor jou

Maak het debat laagdrempelig, voor de democratie binnen het waterschap!

Lees verder

Het waterschap als democratische overheid en aantrekkelijke werkgever

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer