Opinie: Gras­velden beregenen met schaars grond­water is waanzin


Cynthia Pallandt schreef een opiniestuk over de keuze om voor­jaars­be­re­gening toe te staan

6 april 2021

Na drie droge jaren, en met wellicht weer een droge zomer in zicht, is het onbegrijpelijk dat de Brabantse waterschappen geen beregeningsverbod instellen. Op verschillende plekken staat de grondwaterstand nog altijd in het rood. Naast de beregening van grasvelden die dienen als veevoer, wordt grondwater ook ingezet voor golfbanen en kunstgrasvelden. Waanzin, vindt Cynthia Pallandt.

Het bestaan van een waterschapsbestuurder gaat niet over rozen. Dat werd me vorige zomer pijnlijk duidelijk, toen ik namens de Partij voor de Dieren samen met een aantal andere partijen een motie indiende om de droogteaanpak te verstevigen. Zowel het Dagelijks Bestuur als de overige partijen binnen het Algemeen Bestuur reageerden als door een wesp gestoken. Al snel ging de discussie niet meer over de aanpak van de droogteproblematiek, maar over coalitie versus oppositie, en over de ‘motie van wantrouwen’ die door zou klinken in onze oproep. Het Dagelijks Bestuur zei de urgentie van de droogteproblematiek te voelen en er bovenop te zitten. De motie werd aangehouden.

De afgelopen weken werd ik wat onrustig, toen de ZLTO berichtte over gesprekken met de Brabantse waterschappen over maatregelen waar ze een gevaar in zagen voor de agrarische sector. Over grondwateronttrekking schreef men: “Dat is precies wat we niet willen, namelijk het verdelen van de koek in plaats van het vergroten ervan.” Een paar dagen later hoorde ik de betreffende portefeuillehouder binnen ons Dagelijks Bestuur precies dezelfde metafoor gebruiken. ZLTO had gelijk: hun boodschap was duidelijk overgekomen.

Op 1 april werd er besloten dat er dit voorjaar geen beregeningsverbod wordt ingesteld. De mééste meetpunten van grondwaterstanden stonden namelijk ‘in het groen’. Echter, op een heel aantal locaties staan de grondwaterstanden nog in het rood. En het was de afgelopen dagen droog, sterker nog het was de afgelopen járen droog. Moeten we niet ook vooruitkijken naar de droogte die ons te wachten staat? Ik heb grote moeite met het toestaan van beregening van kunstgrasvelden en golfbanen. En wat te denken van de enorme oppervlakten aan grasland die beregend worden voor de veehouderij; met die grond zou je veel efficiënter om kunnen gaan als het aantal landbouwdieren afneemt en deze grond gebruikt wordt voor gewassen die rechtstreeks door de mens gegeten kunnen worden, in plaats van éérst door het maagdarmstelsel van een dier te gaan.

De Partij voor de Dieren stelt deze week kritische vragen over het besluit van de Brabantse waterschappen om in de hele provincie geen beregeningsverbod in te stellen. We juichen toe dat de waterschappen werken aan een langetermijnvisie voor de omgang met (grond)water, maar op de korte termijn merken we nog bar weinig van de urgentie die het Dagelijks Bestuur zegt te voelen.

We moeten slimmere grondwaterbeslissingen nemen, en op een duurzame manier gaan beregenen.

Gerelateerd nieuws

Opinie op Internationale Vrouwendag: Representatie is een hoofdzaak!

We gaan weer richting Internationale Vrouwendag (8 maart). Twee jaar geleden stuurde ik voor die gelegenheid een opiniestuk n...

Lees verder

Breda zet buitengebied buitenspel

Breda, 19 april 2021 – Het stadsbestuur van Breda doet zich groen voor door te spreken over een “Stad in het Park”, maar laat...

Lees verder