Commu­ni­catie over blauwalg


Over kwesties rondom volks­ge­zondheid dien je duidelijk te commu­ni­ceren!

Indiendatum: 8 jul. 2022

Vragen (conform artikel 74 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van inmiddels ontkrachte vermoedens van Blauwalg bij hondenlosloop- en -zwemgebied JEKA[1] in Breda.


Geacht bestuur,

  1. Kunt u verifiëren dat er recentelijk (juni/juli 2022) vermoedens waren van de aanwezigheid van blauwalg bij het hondenlosloop- en -zwemgebied achter voetbalvereniging JEKA in Breda, en kunt u verifiëren dat het waterschap hierop getest heeft en heeft geconstateerd dat er geen sprake was van blauwalg?
  2. De gemeente Breda heeft uit voorzorg een bord geplaatst over de mogelijke aanwezigheid van blauwalg, dit bord stond er nog steeds nadat het waterschap de aanwezigheid van blauwalg reed ontkracht had. Dit brengt grote verwarring teweeg bij omwonenden.
    1. Bent u met ons eens dat het zonde is als gebieden onnodig worden afgesloten of ontmoedigd voor recreatie?
    2. Bent u met ons eens dat er onnodige onrust ontstaat als de media op basis van onvolledige informatie gaan communiceren over blauwalg?[2]
    3. Hoe kan het dat de communicatie vanuit waterschap en gemeente op gebied van blauwalg – gezien dit voorbeeld – zo slecht op elkaar zijn afgestemd en ziet u hierin verbetermogelijkheden?
  3. Een omwonende belde naar de frontoffice van Brabantse Delta en kreeg daar te horen dat ontkrachte meldingen als deze wel op de blauwalgkaart van Brabantse Delta[3] zouden kunnen worden geplaatst (daar bestaat een categorie voor op de kaart) maar dat dit vaak, en ook nu, niet gebeurt, waardoor verschillende buurtbewoners (dubbelop) naar het waterschap hebben gebeld. Uiteindelijk is er als gevolg van de vele telefoontjes besloten in dit geval wel op de kaart aan te geven dat er geen blauwalg is gevonden. Wat is de reden dat deze kaart normaliter niet goed wordt bijgehouden? En in hoeverre is volgens het DB deze reden houdbaar aangezien blauwalg een risico vormt voor de volksgezondheid (van mens, huisdier en wild dier)?
  4. Is de huidige blauwalgkaart in uw ogen voldoende vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk voor de inwoners van ons gebied die hier mogelijk naar op zoek gaan?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren


[1] https://indebuurt.nl/breda/gemeente/je-hond-laten-zwemmen-in-breda-op-deze-plekken-mag-het~103226/

[2] Gaat om dit artikel: https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/366670/hond-overleden-door-blauwalg-na-zwemmen-in-bredase-bosvijver. Aanvankelijk was de kop van het artikel: “Hond overleden door blauwalg na zwemmen in Bredase bosvijver”.

[3] https://www.brabantsedelta.nl/blauwalgen

Indiendatum: 8 jul. 2022
Antwoorddatum: 20 jul. 2022

1. Kunt u verifiëren dat er recentelijk (juni/juli 2022) vermoedens waren van de aanwezigheid van blauwalg bij het hondenlosloop- en -zwemgebied achter voetbalvereniging JEKA in Breda, …

Antwoord

Ja, op 30 juni en 3 juli zijn bij de frontoffice meldingen gedaan over een zieke/dode hond na het zwemmen in genoemde waterpartij. Er werd melding gemaakt van een vermoeden op aanwezigheid van blauwalg.

…en kunt u verifiëren dat het waterschap hierop getest heeft en heeft geconstateerd dat er geen sprake was van blauwalg?

Antwoord

Ja, er is door medewerkers ter plaatse inspectie uitgevoerd en gemeten. Er is daarbij geen zichtbare of meetbare (met de Algae-Torch) voor mens of dier schadelijke hoeveelheid blauwalg aangetroffen. Graag merken we daarbij op dat blauwalg, die gedurende het gehele jaar van nature in alle typen water voorkomt, pas schadelijk wordt voor mens en dier wanneer het in hoge concentraties voorkomt in het water. Dat gebeurt wanneer de blauwalg tot bloei komt of als zich onder water pakketten gaan vormen.

2. De gemeente Breda heeft uit voorzorg een bord geplaatst over de mogelijke aanwezigheid van blauwalg, dit bord stond er nog steeds nadat het waterschap de aanwezigheid van blauwalg reeds
ontkracht had. Dit brengt grote verwarring teweeg bij omwonenden.

a. Bent u met ons eens dat het zonde is als gebieden onnodig worden afgesloten of ontmoedigd voor recreatie?

Antwoord

De keuze om gebieden of waterpartijen af te sluiten is de verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaar en/of gemeente. Wij kennen de overwegingen niet die daarbij een rol spelen. Wij snappen dat dit veel hondenbezitters raakt. Er is blijkbaar voldoende reden om deze maatregelen te treffen, zolang de oorzaak niet is vastgesteld. Het is niet uitgesloten dat de doodsoorzaak van de hond in het water ligt.
Wij melden het bij gemeenten als wij een voor mens en dier schadelijke concentratie blauwalg geconstateerd hebben in een water en dan adviseren wij ook om een bord te plaatsen.

b. Bent u met ons eens dat er onnodige onrust ontstaat als de media op basis van onvolledige informatie gaan communiceren over blauwalg?

Antwoord

Het kan zijn dat de media artikelen plaatsen over blauwalgen die niet gecheckt zijn bij het waterschap, daar hebben wij helaas geen invloed op. Als we dergelijke berichten tegenkomen, nemen we contact op met de media om het te rectificeren indien nodig.

c. Hoe kan het dat de communicatie vanuit waterschap en gemeente op gebied van blauwalg – gezien dit voorbeeld – zo slecht op elkaar zijn afgestemd en ziet u hierin verbetermogelijkheden?

Antwoord

Deze conclusie wordt niet gedeeld. Als waterschap informeren we de betreffende gemeente wanneer er een voor mens en dier schadelijke concentratie blauwalgen aangetroffen worden in water. Dat doen we via de mail. In die mail informeren we de gemeente over het betreffende water, adviseren we om borden te plaatsen, geven we aan waar inwoners meer informatie kunnen vinden. In deze meldingsmail voegen we ook altijd tips voor de afdeling communicatie toe met een link naar onze website en een infographic over blauwalgen die zij kunnen gebruiken.

3. Een omwonende belde naar de frontoffice van Brabantse Delta en kreeg daar te horen dat ontkrachte meldingen als deze wel op de blauwalgkaart van Brabantse Delta zouden kunnen worden geplaatst (daar bestaat een categorie voor op de kaart) maar dat dit vaak, en ook nu, niet gebeurt, waardoor verschillende buurtbewoners (dubbelop) naar het waterschap hebben gebeld.
Uiteindelijk is er als gevolg van de vele telefoontjes besloten in dit geval wel op de kaart aan te geven dat er geen blauwalg is gevonden. Wat is de reden dat deze kaart normaliter niet goed
wordt bijgehouden? En in hoeverre is volgens het DB deze reden houdbaar aangezien blauwalg een risico vormt voor de volksgezondheid (van mens, huisdier en wild dier)?

Antwoord

De aanname dat de blauwalgenkaart niet goed wordt bijgehouden is onjuist. Er zit om technische redenen mogelijk wel vertraging tussen het moment van invoeren en de weergave op de website. Op dezelfde webpagina wordt duidelijk aangegeven dat blauwalg potentiële gezondheidsproblemen kan geven voor mens en dier. Met name in de zomer zijn de gezondheidsrisico’s om die reden groter bij het drinken van of intensief contact met water. De aanwezigheid van giftige blauwalgen (ook de minder zichtbare varianten) is nooit uit te sluiten. Het tonen van actuele probleemlocaties is een extra waarschuwing ten dienste van gemeenten en burgers. Het is geen aanmoediging om in overige wateren die niet worden vermeld verkoeling te gaan zoeken voor mens en dier.

4. Is de huidige blauwalgkaart in uw ogen voldoende vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk voor de inwoners van ons gebied die hier mogelijk naar op zoek gaan?

Antwoord

Ja.