Vijf icoon­soorten


Met icoon­soorten commu­ni­ceren over belang van biodi­ver­siteit

Indiendatum: 3 jul. 2022

Vragen (conform artikel 74 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur over vijf icoonsoorten ter bevordering van de biodiversiteit.[1]


Geacht bestuur,

De Partij voor de Dieren nam recentelijk kennis van de ‘small five’ (vijf icoonsoorten) waar Hoogheemraadschap Delfland mee werkt ter bevordering en monitoring van de biodiversiteit.

  1. Werkt Brabantse Delta ook met icoonsoorten binnen ons waterschap?
  2. Wat zouden de vijf icoonsoorten in Brabantse Delta (kunnen) zijn?
  3. Ziet het DB er voordelen in (bijvoorbeeld op gebied van communicatie over biodiversiteit) om met icoonsoorten te gaan werken?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren


[1] https://www.hhdelfland.nl/ontd...

Indiendatum: 3 jul. 2022
Antwoorddatum: 20 jul. 2022

1. Werkt Brabantse Delta ook met icoonsoorten binnen ons waterschap?

Antwoord

Op dit moment werken we niet met icoonsoorten binnen ons waterschap. Overigens praten wij liever over iconen van het waterschap dan van icoonsoorten. Het begrip is dan ruimer dan alleen diersoorten.

2. Wat zouden de vijf icoonsoorten in Brabantse Delta (kunnen) zijn?

Antwoord

Dit staat nog niet vast. Door onze ecologen wordt op dit moment gekeken welke soorten in aanmerking komen. Daarbij wordt er gekeken naar soorten die kunnen fungeren als 1. vlaggenschipsoort (flagship species), een charismatische soort die symbool staat voor de bescherming van andere soorten, en/of 2. sleutelsoort (keystone species), een soort die een grote invloed heeft op het ecosysteem (het wegvallen van een sleutelsoort beïnvloed het functioneren van een ecosysteem in grote mate), en/of 3. indicatorsoort, een soort die iets zegt over een bepaald kenmerk van het milieu (bv zuurgraad).

3. Ziet het DB er voordelen in (bijvoorbeeld op gebied van communicatie over biodiversiteit) om met icoonsoorten te gaan werken?

Antwoord

De suggestie om icoonsoorten en/of iconen te gebruiken wordt ambtelijk verkend en een voorstel wordt opgenomen in de nota biodiversiteit. Dan kan het bestuur nog deze bestuursperiode besluiten over de keuze en inzet in de communicatie daarvan.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Geen paarden voor ons karretje spannen

Lees verder

Communicatie over blauwalg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer