Direct Duidelijk over­heids­cam­pagne


Indiendatum: feb. 2020

Breda, 10 februari 2020

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende de campagne ‘Direct Duidelijk’ over heldere overheidscommunicatie, een initiatief van het Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO)[1].


Geacht bestuur,

Met veel interesse namen wij kennis van de overheidscampagne ‘Direct Duidelijk’. De korte omschrijving die op hun website valt te lezen, is:

“De overheid moet duidelijk communiceren. Dat betekent: rekening houden met je lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal begrijpelijk is. De campagne Direct Duidelijk helpt overheidsorganisaties hierbij op weg.”

Graag willen wij u hierover een aantal vragen stellen.

  1. Is de campagne ‘Direct duidelijk’ bij u bekend?
  2. Heeft waterschap Brabantse Delta zich aangesloten bij ‘Direct Duidelijk’, of is het van plan dit te doen? Zo nee, waarom niet?
  3. Is waterschap Brabantse Delta bezig met het vereenvoudigen en verduidelijken van de communicatie naar buiten (en wellicht ook naar binnen) toe? Kunt u beschrijven op welke manier dit gebeurt? Gelieve er een aantal voorbeelden van te geven.

Alvast dank voor het beantwoorden van onze vragen.

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren

[1] https://www.directduidelijk.nl/

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 4 mrt. 2020

Geachte mevrouw Pallandt,

In uw brief van 10 februari 2020 stelt u ons vragen over de Overheidscampagne 'Direct Duidelijk'. Uw vragen stelt u op basis van artikel 60 van het Reglement van orde algemeen bestuur. Wij hebben uw brief besproken in onze vergadering van 18 februari 2020. Wij hebben besloten u als volgt te antwoorden.

Is de campagne'Direct duidelijk' bij u bekend?

Ja, deze campagne is bij ons bekend.

Heeft waterschap Brabantse Delta zich aangesloten bij 'Direct Duidelijk', of is het van plan dit te doen? Zo nee, waarom niet?

Nee, we zijn nog niet aangesloten maar we zijn wel van plan dit te doen. Wij zijn het ook zeer eens met de doelen van de campagne'Direct Duidelijk'. Het waterschap is hier ook zelf al langere tijd mee bezig. In de Communicatievisie staat bijvoorbeeld al het belang van doelgroepgerichte communicatie op de juiste manier. Wij passen zoveel mogelijk een persoonlijke benadering toe zodat mensen het kunnen begrijpen.

Is waterschap Brabantse Delta bezig met het vereenvoudigen en verduidelijken van de communicatie naar buiten (en wellicht ook naar binnen) toe? Kunt u beschrijven op welke manier dit gebeurt? Gelieve er een aantal voorbeelden van te geven.

Ja, hier zijn wij al langere tijd mee bezig. Dit geldt zowel voor onze externe als voor onze interne communicatie. Afgelopen jaar was de nieuwe website klaar. In de voorbereiding hierop is goed gekeken naar de begrijpelijkheid van teksten. Teksten zijn dan ook zoveel mogelijk herschreven. Team communicatie volgde bijvoorbeeld ook een speciale specifieke training om te leren schrijven op taalniveau B1. Tijdens deze training is een nieuwe schrijfwijzer ontwikkeld, die ook wordt bekendgemaakt in de organisatie. En er worden workshops aangeboden voor medewerkers om bekend te raken met deze schrijfwijzer. Verder organiseert de Brabantaquademie van de Brabantse waterschappen schrijftrainingen Begrijpbaar schrijven. Iedere medewerker kan deze training volgen. Bij communicatie-uitingen naar buiten houdt het waterschap ook rekening met helder en begrijpelijk taalgebruik, zo nodig ondersteund door beelden. Denk aan het gebruik van infographics, bijvoorbeeld bij het bestuursakkoord of de bijsluiter van de belastingaanslag.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uw vragen en ons antwoord daarop worden geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 25 maart 2020 bij de ingekomen stukken. Ook zullen wij u vragen en ons antwoord op de website van het waterschap plaatsen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur