Licht­ver­vuiling tegengaan


Indiendatum: 9 nov. 2021

Breda, 9 november 2021

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van de Nacht van de Nacht[1][2] die plaatsvond op 30 oktober jl.


Geacht bestuur,

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over lichtvervuiling. Het verstoort het bioritme van de natuur, brengt dieren in de war met soms dodelijke afloop, en verstoort het slaapritme van mensen[3][4][5]. Daarnaast is er bijna nergens in Nederland nog een heldere sterrenhemel te bekijken. Wij stellen de volgende vragen om helder te krijgen in welke mate Brabantse Delta bijdraagt aan lichtvervuiling en wat hieraan gedaan zou kunnen worden.

  1. Is er binnen Brabantse Delta ooit een inventarisatie gedaan over lichtvervuiling die door het waterschap veroorzaakt wordt? Zo ja, kunt u deze met ons delen? Zo nee, bent u bereid zo’n inventarisatie in de nabije toekomst te doen?
  2. Zijn de werklocaties (zoals kantoren en RWZI’s) van Brabantse Delta ’s avonds verlicht, ook wanneer er niemand aanwezig is? En zo ja, kunt u beschrijven om welke verlichting het gaat? En waarom deze verlicht zijn?
  3. Brabantse Delta bouwt of laat bouwen aan bijvoorbeeld dijken, kunstwerken en natuur. Is er bij dergelijke bouwwerkzaamheden ’s nachts sprake van terreinverlichting of bouwlampen? Zo ja, bent u bereid deze lichten niet langer te gebruiken tenzij strikt noodzakelijk geacht, en wilt u hier met derde partijen ook afspraken over maken?
  4. Ziet u buiten de hierboven genoemde suggesties andere mogelijkheden om de bijdrage van Brabantse Delta aan lichtvervuiling te verminderen? Graag uw toelichting.

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren


[1] https://www.nachtvandenacht.nl...

[2] https://www.nachtvandenacht.nl...lichthinder/

[3] https://www.rivm.nl/sites/defa...

[4] https://www.lichtvervuiling.nl...

[5] https://www.voordewereldvanmor...

Indiendatum: 9 nov. 2021
Antwoorddatum: 26 nov. 2021

Al geruime tijd zien wij de noodzaak om spaarzaam om te gaan met energie voor verlichting. Ook het aspect van lichtvervuiling speelt daarbij een rol. Ledverlichting, bewegingssensoren en tijdklokken worden zoveel mogelijk ingezet. Waar verlichting ’s nachts wordt toegepast, doen wij dat alleen uit strikte noodzaak en beveiliging.
Op de meeste locaties passen wij inmiddels ledverlichting toe. De verlichting in de bedrijfsgebouwen en kantoren gaan uit als er geen gebruikers in het gebouw zijn. Hier wordt gebruik gemaakt van bewegingssensoren. De kasteelverlichting (led) en de terreinverlichting van Hof van Bouvigne regelen wij met behulp van een tijdklok en gaan om 23 uur uit.
Over de terreinen en de gebouwen van de RWZI’s kunnen wij u het volgende melden. De meeste gebouwen hebben aan de buitenzijde bij de hoofdingang een lamp. Op de meeste terreinen zijn lantaarnpalen aanwezig. Er is interne gebouwverlichting. Verder werkverlichting op de installaties. En er zijn lampen bij bouwwerkzaamheden. Ook is er schrikverlichting aan de buitenzijde gebouwen.
De meeste verlichting in de gebouwen werkt via sensoren. De lampen aan de buitenzijde van de gebouwen en de terreinverlichting schakelt op tijd en via sensoren. Werkverlichting wordt handmatig geschakeld.
Verlichting is daar nodig voor onze piketmedewerkers die in de avonduren de gebouwen en terreinen moeten betreden voor storingen. Op de grote locaties worden er ook buiten werktijd slibtransporten gereden. Werkverlichting is verder nodig voor werkzaamheden aan diverse installaties. Lampen voor bouwwerkzaamheden voor werken in het donker en als beveiliging. Schrikverlichting wordt alleen gebruikt mocht de alarminstallaties een inbraak melden (er gaan dan een aantal lampen aan de buitenzijde op het gebouw aan ter afschrikking).

Waar gewerkt wordt in de natuur, staat de verlichting alleen aan omdat er ’s nachts gewerkt wordt en/of omdat beveiliging noodzakelijk is. Verlichting kan bijvoorbeeld ook noodzakelijk zijn ter bescherming van weggebruikers.

Een inventarisatie achten wij niet nodig. Vanzelfsprekend staan wij open voor ideeën en suggesties om lichtgebruik nog verder terug te dringen. De verlichting van het hoofdkantoor en het kasteel zullen wij nog strakker regelen.

Het gebouw sluit normaal gesproken om 19.00 uur. Daarna vindt er een sluitronde plaats en om uiterlijk 19.30 uur zijn alle lichten uit.

- Uitzondering op dagen dat het kantoor in de avond open is voor overwerk, en

- Uitzondering op dagen dat het kantoor in de avond open is voor vergaderingen.

Dit is al per direct uitgevoerd.

Als er mensen in het kantoor aanwezig zijn kunnen wij in verband met veiligheid de verlichting niet uitzetten. Dit kunnen wij wel doen als bijvoorbeeld alleen het kasteel, koetshuis of kapel in de avond gebruikt wordt. Verder zijn alle afgesloten ruimten in het kantoor inmiddels voorzien van een bewegingssensor waardoor verlichting automatisch uitschakelt als er geen beweging is.

De buitenverlichting van het kasteel willen wij aanpassen tot uiterlijk 21 uur. Wij laten dit in week 47 uitvoeren.

Interessant voor jou

Calamiteiten waterveiligheid: hoe beschermen we de dieren?

Lees verder

Geen paarden voor ons karretje spannen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer