Vallen voor muskus­ratten in Dongens groen


Indiendatum: apr. 2020

Breda, 24 april 2020

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende het artikel van BN deStem over plaatsing van muskusrattenvallen in een gebied dat populair is om honden uit te laten[1].

Geacht bestuur,

Gezien het grote risico op bijvangst van vallen voor muskusratten (1 op 10 vangsten is bijvangst[2]) vinden wij het gevaarlijk dat er muskusrattenvallen worden geplaatst in een Ecologische Verbindingszone, waar juist soorten voorkomen die beschermd dienen te worden door het waterschap.

  1. Bent u op de hoogte van het plaatsen van muskusrattenvallen in de betreffende EVZ?
  2. Welk type val wordt in het betreffende natuurgebied gebruikt?
  3. Bent u het met ons eens dat een bijvangst van 1 op 10 veel hoger is dan wenselijk?
  4. Bent u het met ons eens dat te alle tijde moet worden voorkomen dat beschermde diersoorten als bijvangst in een val terecht komen? Indien ja, hoe verantwoordt u de keuze om in een EVZ muskusrattenvallen te plaatsen? En indien nee, waarom niet?
  5. Worden er extra maatregelen getroffen om te voorkomen dat er dieren anders dan muskusratten in deze vallen terecht komen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

In het artikel staat dat het gebied tussen de Procureurweg en de Kwartelweg een populair gebied is bij hondeneigenaren om hun hond uit te laten, ook al is dat verboden. Recentelijk besteedden de media aandacht aan verschillende honden die ernstig verwond waren geraakt door een muskusrattenval[3][4][5]). Ook in ons eigen waterschap is dit al eens gebeurd[6].

  1. Bent u bekend met de gevallen van honden die gewond zijn geraakt is muskusrattenvallen in ons waterschap?
  2. Wat doet waterschap Brabantse Delta om te voorkomen dat honden gewond raken in muskusrattenvallen?
  3. Wordt er naar uw weten in het genoemde gebied in Dongen actief gehandhaafd op het uitlaten van honden? En worden er, buiten het plaatsen van borden, maatregelen genomen om dit gebied minder aantrekkelijk te maken voor mensen om hun hond uit te laten?
  4. Zowel in het belang van de natuur als in het belang van de veiligheid van de honden, lijkt het ons goed het uitlaten van honden in het betreffende natuurgebied actief te ontmoedigen. Echter, zoals in het genoemde artikel te lezen valt, heeft die ontmoediging tot nu toe onvoldoende nut. Bent u het met ons eens dat daarom de veiligheid van honden toch ook mee moet worden genomen in de overweging om muskusrattenvallen te plaatsen in het betreffende natuurgebied? Zo ja, op welke manier doet u dit of gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid om per direct de muskusrattenvallen uit de betreffende EVZ te laten verwijderen?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman
Partij voor de Dieren

[1] https://www.bndestem.nl/oosterhout/vallen-voor-muskusratten-in-dongens-groen~a09ca36a/?referrer=https://www.google.com/

[2] Hernieuwd perspectief op bestrijding: Synthese onderzoeksprogramma muskusratten (Lezing tijdens Muskusrattensymposium in 2019

[3] https://www.rtvoost.nl/nieuws/310601/Hond-Chaessy-met-poot-vast-in-vergeten-muskusrattenklem-in-Almelo

[4] https://www.animalstoday.nl/sandra-van-de-werd-mijn-hond-muskusrattenklem-amsterdamse-bos

[5] https://www.westlanders.nu/dieren/delfland-reageert-op-ongeluk-met-rattenval-33089/

[6] https://www.internetbode.nl/regio/roosendaal/136038/muskusrattenklem-blijft-gebruik-ongeval-hond