Vertel ons open hoe de hazen lopen


Indiendatum: 6 dec. 2020

Breda, 6 december 2020

Vervolgvragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende de bedreigde diersoorten konijnen en hazen.


Geacht bestuur,

 1. U schrijft dat konijnen en hazen schade kunnen veroorzaken, en dat schadebestrijding alleen plaatsvindt wanneer het gaat om primaire waterkeringen en wordt uitgevoerd door wildbeheereenheden.

Worden er in opdracht van het waterschap wel eens konijnen of hazen gedood om bovengenoemde reden? Is dit in het verleden gebeurd? Indien dat zo is (geweest), horen wij graag:

 • Wanneer dit was;
 • Waar dit was;
 • Wat de aanleiding was;
 • Door welke partij dit is uitgevoerd;
 • Hoeveel dieren er zijn gedood.
 1. Worden er op dit moment in opdracht van het waterschap konijnen of hazen gedood? In dat geval horen wij ook hier graag van:
  • Waar dit gebeurt;
  • Wat de aanleiding is;
  • Door welke partij dit wordt uitgevoerd;
  • Hoeveel dieren er reeds zijn gedood.
 2. Indien in de vorige vragen naar voren kwam dat er wel eens in opdracht van het waterschap konijnen of hazen zijn/worden gedood: bent u bereid de intentie uit te spreken om in de toekomst te kiezen voor alternatieven voor het doden van konijnen en hazen, in ieder geval zolang zij op de lijst van bedreigde diersoorten staan? Zo nee, waarom niet?

Daarnaast de volgende vervolgvragen die over de jacht gaan:

 1. Worden er hazen en konijnen bejaagd in het kader van dat deze nog steeds vrij bejaagbaar zijn?
 2. Bent u het met ons eens dat het waterschap als eigenaar van de gronden zelf bepaalt of er op het konijn en de haas wordt gejaagd, niet zijnde schadebestrijding?
 3. Hoeveel konijnen zijn er in het afgelopen jachtseizoen van 15 augustus - 31 januari gedood en op welke locaties?
 4. Hoeveel hazen zijn er in het afgelopen jachtseizoen van 15 augustus -31 december gedood op welke locaties?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren

Indiendatum: 6 dec. 2020
Antwoorddatum: 11 jan. 2021

 1. Zoals in de beantwoording van uw vorige brief is aangegeven is het aan de plaatselijke Wildbeheereenheid (hierna: WBE) om een redelijke wildstand te handhaven. Daarbij handelt de WBE conform het beleid dat is vastgelegd in het Faunabeheerplan. Als waterschap hebben wij de taak om onze waterschapsobjecten te beheren. Soms ziet het waterschap konijnenholen in onze primaire waterkeringen. Dat geeft het waterschap dan door aan de WBE en zij maken de afweging hoe de redelijke wildstand kan worden gehandhaafd. Het is niet ondenkbaar dat daarbij konijnen worden gedood. De uitvoeringswijze is aan de WBE en zij handelen conform het Faunabeheerplan.
 2. Op dit moment heeft het waterschap een verzoek tot toezicht gedaan op de locatie: Primaire Kering/dijk, vanaf 1e dwarsafrastering t.h.v. Kreekraksluizen Rilland tot Tholenseweg Halsteren
 3. Onze primaire taak is het vrijwaren van waterschapsobjecten van schade. M.b.t. wildschade is het beleid dat dit via de WBE’s verloopt.
 4. Voor beantwoording van deze vraag verwijzen wij u graag naar de provincie Noord Brabant, zijnde de Faunabeheereenheid.
 5. Het waterschap kan dit regelen in de pachtovereenkomsten. Op dit moment volgt het waterschap het Brabantbrede waterschapsbeleid hieraangaande. Dit betekent dat er wel mag worden gejaagd op konijnen en hazen op ons gebied. Zoals in de beantwoording van uw eerdere brief herhalen wij hierbij dat het waterschap in het beleid, zoals verwoord in het Faunabeheerplan, volgt.
 6. Er is geen beleid/verplichting die een dergelijke informatievoorziening richting het waterschap verplicht stelt. Wij zijn dan ook niet op de hoogte van deze aantallen.
 7. Zie antwoord op vraag 6

Interessant voor jou

Hoe voorkomen we dat bedreigde diersoorten het haasje worden?

Lees verder

Duidelijkheid over doden van bedreigde konijnen en hazen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer