Coali­tie­ak­koord: Ambi­guïteit over input vermijden


31 mei 2023

Motie ‘Ambiguïteit over input vermijden’

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in de vergadering van 31 mei 2023, behandelend agendapunt 4 “Debat”,

Constaterende dat:

  • Waterschap Brabantse Delta hecht aan duidelijk communiceren[1];

Overwegende dat:

  • De zin “Van externe partijen en alle fracties in het algemeen bestuur van het waterschap hebben we input gehad voor dit akkoord” kan worden geïnterpreteerd als “input van alle fracties uit het algemeen bestuur is gebruikt om dit akkoord op te stellen”;

Verzoekt de coalitiepartijen:

  • De zin “Van externe partijen en alle fracties in het algemeen bestuur van het waterschap hebben we input gehad voor dit akkoord” zodanig aan te passen dat duidelijk is dat input niet per se is overgenomen. Bijvoorbeeld als volgt: “Externe partijen en alle fracties in het algemeen bestuur van het waterschap zijn gevraagd om input te leveren voor dit akkoord, wat in sommige gevallen heeft geleid tot een aanvulling of aanpassing van de inhoud van dit akkoord.”

En gaat over tot de orde van de dag.

Cynthia Pallandt (Partij voor de Dieren)
Ludo Maas (Partij voor de Dieren)
Annemiek Jetten (Partij van de Arbeid)
Wendy de Koning-Bogers (Partij van de Arbeid)
Anton Arnold (AWP)
Peter von Meijenfeldt (Natuurterreinen)
Frans Post (Natuurterreinen)
John Voets (50PLUS)
Alwijn ten Cate (CDA)
Lian Korst-Dingemans (CDA)
Louis van der Kallen (Ons Water)
Jan Slenders (Ons Water)


[1] https://brabantsedelta.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/cd682eb6-892d-4be1-b373-bb63857718e9


Status

Verworpen

Voor

Natuur, 50PLUS, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, Ons Water, AWP, OWP

Tegen

Waterbreed, Ongebouwd, VVD, Water Natuurlijk, BBB