Nieuw AB geïn­stal­leerd, nieuwe fractie samen­ge­steld


3 april 2023

Vorige week zijn Cynthia Pallandt en Ludo Maas geïnstalleerd als Algemeen Bestuursleden van waterschap Brabantse Delta voor de periode van 2023-2027. Ze zijn direct met het nieuwe Algemeen Bestuur een weekend naar Bosschenhoofd geweest om elkaar beter te leren kennen en het te hebben over zaken als effectief besturen, samenwerken en omgangsvormen.

In dezelfde week is er ook overleg geweest over de samenstelling van de Partij voor de Dieren-fractie. En die heeft geleid tot het volgende resultaat: de mensen die in de top 5 van de kandidatenlijst stonden, blijven of worden allemaal -in variërende mate- actief binnen de fractie. Dit wordt de rolverdeling:

Cynthia Pallandt: Fractievoorzitter & AB-lid

Ludo Maas: AB-lid

Marinel van Walsum: Fractieondersteuner

Wim Jannes: Fractieondersteuner

Hanneke van Andel - van Diepeningen: Communicatieondersteuner

Naar alle waarschijnlijkheid zal het in Brabantse Delta binnenkort ook mogelijk worden om burgercommissieleden te hebben. Dan zullen de rollen mogelijk weer wat wijzigen. Wij houden jullie op de hoogte. Voor nu hebben wij er zin in om met dit vijftal aan de slag te gaan!